แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 308
1
ไฟล์ eBook แนวข้อสอบ สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) 950 ข้อพร้อมเฉลย อัพเดตล่าสุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3084 

ไฟล์ eBook แนวข้อสอบ สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) 950 ข้อพร้อมเฉลย อัพเดตล่าสุด 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : PAIFAIBOOK
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 228 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
1. ข้อสอบหัวข้อประมวลกฎหมายอาญา
2. ข้อสอบหัวข้อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 70 ข้อ
3. ข้อสอบหัวข้อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. ข้อสอบหัวข้อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6. ข้อสอบหัวข้อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
7. ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
8. ข้อสอบหัวข้อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 
9. กฎหมายมหาชน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมเจ้าท่า เฉลยพร้อมอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3382

คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมเจ้าท่า เฉลยพร้อมอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน
การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/252

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2491

คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
รัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจุบัน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ิ่ไขเิพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
เฉลยแบบทดสอบ

 
ราคา 300 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2929

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/232

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2219
คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 307 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรและสัญญาจ้างงาน
- เจาะข้อสอบ กฎหมายอาญา
- เจาะข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- เจาะข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดชิบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
- เจาะข้อสอบ ระสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของราขการสั่งซื้อได้ที่attorney285
วินัยและการรักษาวินัยราชการ
วินัยราชการพลเรือน และการรักษาวินัย
วินัยลูกจ้างประจำ และขันตอนการดำเนินการทางวินัย
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
- แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/164
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
   ปัญหาในกฎหมายอาญา LAW 3032 นิมิตร ชิณเครือ 

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_5401560 
ปัญหาในกฎหมายอาญา LAW 3032 นิมิตร ชิณเครือ
ผู้แต่ง : นิมิตร ชิณเครือ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 3 :  2558
จำนวนหน้า : 212 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม
รูปแบบ : ปกอ่อน
หนังสือกฎหมายราม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
บทที่ 1 ความรับผิดในทางอาญา
ตอนที่ 1-5
บทที่ 2 กระทำโดยพลาด
บทที่ 3 ความสำคัญผิด
 
ตอนที่ 1-2
บทที่ 4 ป้องกัน
บทที่ 5 ความจำเป็น
บทที่ 6 บันดาลโทสะ
บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด
บทที่ 8 ตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุน
บทที่ 9 สามีภริยา-ญาติ
บทที่ 10 เหตุยกเว้นโทษและลดหย่อนโทษ
บทที่ 11 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
บทที่ 12 การเพิ่มโทษและลดโทษ
บทที่ 13 อายุความ
บทที่ 14 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2900

คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับงานรังวัด
ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS 
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ 
ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่ 
การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบรวม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

8
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2831

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่1.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่2.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ กฏหมายมหาชน 
++กฏหมายสารบัญญัติ
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
++กฎหมายวิธีสบัญญัติ
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย นิติธนิต 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2303 

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย นิติธนิต
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันติว นิติธนิต
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 259 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ความหมายของการวิจัย
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ประโยขน์ของการวิจัย
  ประเภทของการวิจัย
  การวิจัยทางสังคมศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การจำแนกข้อมูล
  มาตรวัดระดับของข้อมูล
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
  เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูล
  การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์นโยบายและนโยบายสาธารณะ
  ความหมายของนโยบายสาธารณะ
  ความสำคัญของนโยบายสาธารณะ
  ประเภทของนโยบายสาธารณะ
  กรอบแนวคิดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
  บทบาทของนักวิชาชีพต่อเรื่องของนโยบาย
การนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ
  ความหมายของการนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ
  เหตุผลที่ทำให้ขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติถูกละเลย
  องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฎิบัติ
  ขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ
  ความสำเร็จและความล้มเหลวในการนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ
  ปัญหาในการนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติattorney285
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
  ความหมายและการบริหารและการจัดการ
  จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการ
  การจัดการงานบุคคล
  การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
  ลำดับขั้นการบริหารจัดการ
  วิวัฒนาการของการบริหาร
ภาวะผู้นำ/ผู้นำ/หลักภาวะผู้นำ
  ความหมายภาวะผู้นำและผู้นำ
  บทบาทของผู้นำ
  ลักษณะการจัดการและการเป็รผู้นำ
  คุณสมบัติของการเป็นผู้นำ
  การวัดประสิทธิภาพของผู้นำ
  ทฤษฎีผู้นำเชิงพฤติกรรมศาสตร์
  ความหมายของแรงจูงใจ
  บทบาทของผู้นำและทีมงาน
การบริหารแผนงาน/โครงการ
  ความหมาย
  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
  ความสำคัญของการบริหารโครงการ
  องค์ประกอบของการบริหารโครงการ
  ประโยชน์ของการบริหารโครงการ
  กระบวนการวางแผน
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบภาวะผู้นำ ผู้นำ หลักภาวะผู้นำ
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
แนวข้อสอบ ทิศทางของแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อานนท์ ศรีบุญโรจน์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_852796_th_6653773

กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อานนท์ ศรีบุญโรจน์
ผู้แต่ง : อานนท์ ศรีบุญโรจน์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
9786162696336
 
สารบาญ
 
บทนำ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
1.ความหมายและองค์ประกอบของสัญญาค้ำประกัน
2.เปรียบการค้ำประกันกับการประกันภัย
3.หนี้อันจะมีการค้ำประกันได้
4.ผู้รับเรือนและการค้ำประกันหลายคน
 4.1 ผู้รับเรือน
 4.2 การค้ำประกันหลายคน
5.ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
6.ข้อตกลงในสัญญาค้ำประกันที่เป็นโมฆะ
 6.1 ข้อตกลงที่ทำให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
 6.2ข้อตกลงที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติในเรื่องค้ำประกันที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ค้ำประกัน
บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
1.การเริ่มต้นความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
2.สิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำประกัน
3.ข้อตกลงปรับลดจำนวนหนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้ำประกัน
4.อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกัน
บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
1.สิทธิไล่เบี้ยและรับช่วงสิทธิ
1.1 สิทธิไล่เบี้ย
1.2 สิทธิในการรับช่วงสิทธิของเจ้าหน้าที่มีเหนือลูกหนี้
2. สิทธิในการยกข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกัน
2.1 ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกัน
2.2 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้
2.3 ผลของการไม่ยกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้
3. ผู้ค้ำประกันสิทธิไล่เบี้ยเพราะลูกหนี้ชำระเบี้ยซ้ำ
4. การหลุดพ้นความรับผิดของผู้ค้ำประกันเพราะไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้
บทที่ 4 ความระงับสิทธิไปแห่งการค้ำประกัน
1.ค้ำประกันระงับเพราะหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไป
2.ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว
3.เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้กับลูกหนี้
4.เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันอันไม่มีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้
5.การระงับของค้ำประกันเพราะเหตุอื่นๆ
 
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทที่ 1 เบ็ดเสร็จทั่วไป
1.ความหมายและองค์ประกอบของสัญญาจำนอง
2.ทรัพย์ที่จำนองได้
3.แบบและข้อความในสัญญาจำนอง
3.1 แบบของสัญญาจำนอง
3.2 ข้อความในสัญญาจำนอง
3.3 ข้อตกลงในสัญญาจำนองที่กฎหมายห้ามมิให้ตกลงก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระ
3.4 ข้อตกลงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับจำนองซึ่งแตกต่างจากที่กฎหมายกำหนด
4. การจำนองทรัพย์หลายสิ่งเพื่อประกันหนี้รายเดียว
5. การจำนองทรัพย์สินสิ่งเดียวเพื่อประกันหนี้หลายราย
6. ผู้จำนองชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวดๆ
บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
1.หนี้ที่จำนองเป็นประกัน
2.สิทธิจำนองครอบทรัพย์เพียงใด
3.สิทธิจำนองครอบไปถึงทรัพย์ที่ติดพันอยู่กับทรัพย์จำนอง
บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
1 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
1.1 การลบภาระจำยอมหรือทรัพย์สินที่จดทะเบียนภายหลังจำนอง
1.2 การบังคับจำนองในทันที
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง
2.1 กรณีที่ผู้จำนองจะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้
2.2 กรณีการจำนองทรัพย์หลายสิ่งเพื่อประกันหนี้รายเดียว
2.2.1 เมื่อไม่มีการระบุลำดับ
2.2.2 เมื่อมีการระบุลำดับ
3. การนำบทบัญญัติในเรื่องค้ำประกันมาปรับใช้กับจำนองโดยอนุโลม
4. ขอบเขตความรับผิดของผู้จำนองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
บทที่ 4 การบังคับจำนอง
1. วิธีการบังคับจำนอง
1.1 การบังคับจำนองด้วยการขายทอดตลาด
1.2 การบังคับจำนองด้วยการเอาทรัพย์ที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ
1.3 สิทธิของผู้จำนองในการร้องขอให้ขายทอดตลาดทรัพย์ที่จำนอง
2. การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์สิ่งเดียวเพื่อประกันหนี้หลายราย
3. การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์หลายสิ่งเพื่อประกันหนี้รายเดียวโดยมิได้มีการระบุลำดับ
4. การบังคับจำนองจากผู้รับโอนทรัพย์ที่จำนอง
5. ผลของการบังคับจำนอง
บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
1.สิทธิในการไล่ถอนทรัพย์ซึ่งติดจำนอง
1.1 บุคคลมีสิทธิไถ่ถอนจำนอง
1.2 ระยะเวลาในการไถ่ถอนจำนอง
1.3 วิธีการไถ่ถอนจำนอง
2. การจัดลำดับสิทธิจำนองและบุริมสิทธิที่มีหลายรายในทรัพย์จำนองที่ได้มีการโอน
3. หน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
1. เหตุที่ทำให้จำนองระงับสิ้นไป
2. การเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆ ในหนี้ประธานหรือจำนองต้องจดทะเบียน
 
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
1. ความหมายและองค์ประกอบขอบสัญญาจำนำ
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนำกับสัญญาจำนอง
3. หนี้ที่จำนำเป็นประกัน
4. ข้อตกลงในสัญญาจำนำที่กฎหมายห้ามมิให้ตกลงก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระ
บทที่ 2 การจำนำสิทธิมีตราสาร
1. การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสารทั่วไป
2. การจำนำตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่ง
3. การจำนำตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามและจะโอนกันด้วยสลักหลังไม่ได้
4. การจำนำใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
5. เมื่อสิทธิตามสารถึงกำหนดชำระก่อนหนี้ซึ่งจำนำเป็นประกัน
6ข้อห้ามมิให้ทำให้สิทธิซึ่งจำนำเสียหายหรือระงับสิ้นไป
บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
1. สิทธิและหน้าที่ผู้รับจำนำ
1.1 สิทธิในการยึดทรัพย์สินที่จำนำไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้
1.2 สิทธิที่จะนำดอกผลนิตินัยอันเกินจากทรัพย์ที่จำนำมาจัดสรรชำระหนี้
1.3 หน้าที่การดูแลรักษาทรัพย์ที่รับจำนำ
1.4 หน้าที่ในการไม่นำทรัพย์ซึ่งรับจำนำออกไปใช้สอย
1.5 หน้าที่ในการคืนทรัพย์ที่รับจำนำ
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำ
2.1 สิทธิในการไถ่ถอนจำนำ
2.2 หน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์ที่จำนำไว้
3. อายุความในการฟ้องคดี 
บทที่ 4 การบังคับจำนำ
1. วิธีการบังคับจำนำ
2. ผลของการบังคับจำนำ
3. การจำนำทรัพย์หลายสิ่งเพื่อประกันหนี้รายเดียว
บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
1. ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำตามบทบัญญัติว่าด้วยจำนำ
2. ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำเพราะเหตุประการอื่น
บรรณานุกรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_852796_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

11
คู่มือหนังสือสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน สาย อก.5 พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2816 

คู่มือหนังสือสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน สาย อก.5 พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 248 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
9786162168246

สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน
ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถในการศึกษา
  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
  อุปมา-อุปไมย
  อนุกรม
  คณิตศาสตร์ทั่วไป
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญญาลักษณ์
  การสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบแบบที่ ๑
แนวข้อสอบแบบที่ ๒
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
  การวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบชุดที่ ๑
แนวข้อสอบชุดที่ ๒
แนวข้อสอบชุดที่ ๓
แนวข้อสอบชุดที่ ๔
แนวข้อสอบชุดที่ ๕
แนวข้อสอบชุดที่ ๖
แนวข้อสอบชุดที่ ๗
หลักสูตรภาษาไทย
  ความเข้าใจภาษา
  แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
  การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
  แนวข้อสอบประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
  แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ ๑
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ ๒
ชุดข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน
เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชุดข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
รวบข้อสอบเก่าวิชาจริยธรรม
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

12
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2330
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 533 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่งธุรการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ 
งานธุรการ 
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แผนการบริหารงานเอกสาร 
การจัดทำบัญชีเอกสาร 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร 
การจำแนกประเภทรายงาน 
การบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
การร่างหนังสือราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
สรุป พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ข้อมูลเหตุการณ์การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไทย ในอดีตทุกฉบับ และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_885789_th_2668995ข้อมูลเหตุการณ์การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไทย ในอดีตทุกฉบับ และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์ และคณะ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 291 หน้า
ขนาด : 18.5x21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ภาคที่ ๑   ตารางแสดงข้อมูลของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
              แผนภูมิแสดงการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย
              ภาพ ประธานรัฐสภา ดำรงตำแหน่ง พ.ศ ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบัน
              ภาพ นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง พ.ศ ๒๔๗๕  ถึงปัจจุบัน
              ภาพประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง พ.ศ ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบัน
              ตารางข้อมูล ประวัติรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ โดยย่อ)
              ตารางข้อมูล ประวัติรัฐสภาไทย (ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับชุดที่ ๑ ถึงปัจจุบัน)
              ตารางข้อมูล ประวัติการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน (ปฏิวัติ รัฐประหาร)
              ตารางข้อมูล ชื่อ สภา ทำหน้าที่ รัฐสภา ในยุคเผด็จการเต็มรูปแบบ
              ประวัติโดยการใช้อำนาจเผด็จการตามมาตรา ๑๗ ๒๑ ๒๗ ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)
              ตารางข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
              ตารางข้อมูล ประวัติการยุบสภาผู้แทนราษฎร
              ตารางข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง ส.ส.
              ตารางข้อมูล ข้อมูลเปรียบเทียบการดำรงตำแหน่ง ส.ส. (นานที่สุด สั้นที่สุด) 
              กราฟแท่งแสดงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ส.ส.
 
ภาค ๒     สรุปย่อ ประวัติและเนื้อหารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่สำคัญ
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑ (๒๔๗๕/ฉบับชั่วคราว)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒ (๒๔๗๕/ฉบับถาวร)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๓ (๒๔๘๙/ฉบับถาวร)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๔  (๒๔๙๐/ฉบับชั่วคราว) 
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๕ (๒๔๙๒/ฉบับถาวร)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๖ (๒๔๙๕/ฉบับถาวร)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๗  (๒๕๐๒/ฉบับชั่วคราว)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๘ (๒๕๑๑/ฉบับถาวร)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙ (๒๕๑๕/ฉบับชั่วคราว) 
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙ (๒๕๑๕/ฉบับชั่วคราว)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๑๙/ฉบับชั่วคราว)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๒๐/ฉบับชั่วคราว)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๓ (๒๕๒๑/ฉบับถาวร)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๔(๒๕๓๔/ฉบับชั่วคราว)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๕ (๒๕๓๔/ฉบับถาวร)
              รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๖(๒๕๔๐/ฉบับถาวร)
                ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๖
                คณะกรรมการการพัฒนาประชาธิปไตย
                (ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธาน)
                นาย บรรหาร ศิลปอาชา กุญแจนำไปสู่การปฎิรูปการเมือง
                คณะกรรมการการปฏิรูปทางการเมือง (นาย ชุมพล ศิลปอาชา ประธาน)
                สภาร่างรัฐธรรมนูญ(สมาชิกจำนวน ๙๙ คน)
                นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
                คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
               (นายอานันท์ ปันยารชุน ประธาน)
               การพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภา
               การทูลเกล้าฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
               มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
               สรุปย่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๖ รวมทั้งข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ
              
            รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๗ (๒๕๔๙/ฉบับชั่วคราว)
               สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
               คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช) อำนาจหน้าที่ของประธาน คมช
               คณะรัฐมนตรี
               การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ/สภาร่างรัฐธรรมนูญ
               การใช้อำนาจเผด็จการ
               การนิรโทษกรรม
 
           รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๘(๒๕๕๐/ฉบับชั่วถาวร)
               สรุปย่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘ รวมทั้งข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ
 
           รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๙(๒๕๕๗/ฉบับชั่วคราว)
               ประวัติความเป็นมาและสรุปสาระสำคัญ
               องค์ประกอบหรือสาระสำคัญ
               อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
               การจัดนำร่างรัฐธรรมนูญ
               การใช้อำนาจเผด็จการ
               การนิรโทษกรรม
               บทส่งท้าย
               ข้อมูลนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 
            รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒๐ (๒๕๖๐/ฉบับถาวร)
               ข้อมูลโดยย่อ 
               ประวัติความเป็นมาและสรุปสาระสำคัญ
               องค์ประกอบวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฏร คณะรัฐมนตรี
               องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
               การนิรโทษกรรม
 
ภาค ๓   บทสรุป ข้อสังเกตุพิเศษ ของรัฐธรรมนูญไทยแต่ละฉบับ
            บทสรุป รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
            กราฟแท่ง แสดงรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ฉบับถาวร ระยะเวลาที่ใช้บังคับ
            ๑.  รัฐธรรมนูญที่มา ระยะเวลาบังคับใช้ และจำนวนมาตรา (ฉบับที่ ๑-๒๐)
            ๒.  วัตถุประสงค์หรือลักษณะการนำมาใช้ของรัฐธรรมนูญ
                 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
                 ก.  ลักษณะของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
                 ข.  บทบัญญัติที่น่าสนใจเป็นพิเศษของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
                 รัฐธรรมนูญฉบับถาวร
                 ก.  ฉบับยกร่างจัดทำภายใต้ความครอบงำของคณะผู้ยึดอำนาจ
                 ข.  ฉบับยกร่างจัดทำภายใต้บรรากาศประชาธิปไตยที่เบ่งบาน
            ๓.  รัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
                 ๑.  ที่มาของนายกรัฐมนตรี ต้องมาจาก ส.ส. หรือมาจากบุคคลภายนอกก็ได้
                 ๒.  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) มาจากการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง
                 ๓.  ประธานรัฐสภา มาจากสภาใด วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฏร
                 ๔.  จำนวน ส.ส ที่ขอเข้าชื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี
 
          บทสรุป รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
                 (รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ (๒๕๔๐)
     
         ส่วนที่ ๑ การยกร่างจัดทำและอนุมัติตามครรลองของประชาธิปไตย
                     ๑.  ยกร่างจัดทำภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตยที่เบ่งบาน
                     ๒.  การยกร่างจัดทำโดย  สภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนยอมรับ
                     ๓.  ผู้พิจารณาและอนุมัติ คือ รัฐสภา ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๕
        ส่วนที่ ๒  เนื้อหาวางหลักปรัชญาในการปฏิรูปการเมืองอย่างมีระบบ 
                     รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
 
 
ภาคที่ ๔   ข้อมูล การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ทุกฉบับ) 
               ๑.  ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
               ๒.  ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในอดีตทุกฉบับ
               (๑)  ฉบับที่ ๒ (๒๔๗๕) แก้ไข ๓ ครั้ง
               (๒) ฉบับที่ ๔ (๒๔๙๐) แก้ไข ๓ ครั้ง
               (๓) ฉบับที่ ๑๐ (๒๕๑๗) แก้ไข ๑ ครั้ง
               (๔) ฉบับที่ ๑๓ (๒๕๒๑) แก้ไข ๒ ครั้ง
               (๕) ฉบับที่ ๑๕ (๒๕๓๔) แก้ไข ๖ ครั้ง
               (๖) ฉบับที่ ๑๖ (๒๕๔๐) แก้ไข ๑ ครั้ง
               (๗) ฉบับที่ ๑๘ (๒๕๕๐) แก้ไข ๒ ครั้ง
               (๘) ฉบับที่ ๑๙ (๒๕๕๗) แก้ไข ๔ ครั้ง
 
บรรณานุกรม 
 
เกี่ยวกับผู้เขียน 
 
ส่วนที่ ๒   บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๖๐ (ทุกมาตรา) 
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๖๐
หมวดที่ ๑  บททั่วไป
หมวดที่ ๒  พระมหากษัตริย์
หมวดที่ ๓  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวดที่ ๔  หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวดที่ ๕  หน้าที่ของรัฐ
หมวดที่ ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวดที่ ๗ รัฐสภา
             ส่วนที่ ๑  บททั่วไป
             ส่วนที่ ๒  สภาผู้แทนราาฎร
             ส่วนที่ ๓  วุฒิสภา
             ส่วนที่ ๔  บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
             ส่วนที่ ๕  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หมวดที่ ๘  คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ ๙  การขัดกันแห่งประโยชน์
หมวดที่ ๑๐ ศาล
             ส่วนที่ ๑  บททั่วไป
             ส่วนที่ ๒  ศาลยุติธรรม
             ส่วนที่ ๓  ศาลปกครอง
             ส่วนที่ ๔  ศาลทหาร
หมวดที่ ๑๑  องค์กรอิสระ
             ส่วนที่ ๑  บททั่วไป
             ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการเลือกตั้ง
             ส่วนที่ ๓  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
             ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
             ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
             ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดที่ ๑๒  องค์กรอัยการ
หมวดที่ ๑๓  การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ ๑๔  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๖  การปฎิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_885789_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2348
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
-ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
-ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/Microsoft Word/Microsoft attorney285Excel/Microsoft Powerpoint)
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
การรักษาความลับทางราชการ 
กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการงานปกครองท้องที่ 
การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 
กิจการกองอาสารักษาดินแดน
งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
-ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744705_th_3604703
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 740 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง มีพื้นที่ให้จดบันทึกดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744641.744705_th
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 308